அஹ்லுஸ்ஸூன்னாக்களின் பார்வையில் ஸஹாபாக்கள் -அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம்.இஸ்மாயீல் ஸலபி (வீடியோ)இந்த லிங்கில் பார்க்கலாம்..

 https://www.youtube.com/watch?v=U9Jnr5TSKsY

Post a Comment