இலங்கையில் ஷீஆ மதத்தினர் ஊடுறுவும் முறைகள்...

இலங்கையில் ஷீஆ மதத்தினர் ஊடுறுவும் முறைகள்...  (பகுதி 01)    எச்சரிக்கையாய் இருப்போம்.... 

அஹ்லுஸ்ஸூன்னாக்களின் பார்வையில் ஸஹாபாக்கள்

அஹ்லுஸ்ஸூன்னாக்களின் பார்வையில் ஸஹாபாக்கள் -அஷ்ஷெய்க் எஸ்.எச்.எம்.இஸ்மாயீல் ஸலபி (வீடியோ) இந்த லிங்கில் பார்க்கலாம்..  https://www.y...

ஷீஆக்களே மத்திய கிழக்கில் எமது இயங்கு க௫விகள்

ஷீஆக்களே மத்திய கிழக்கில் எமது இயங்கு க௫விகள் ஆக்கிரமிப்பு இஸ்ரேலின் " தெல் அவிவ் " ஐ தலைமையமாக கொண்டு இயங்க...