ஈரான் அதிர்ச்சியில்…!!!

ஈரான் அதிர்ச்சியில்…!!! மாலைதீவு ஈரானுடனான தனது ராஜாங்க உறவை முற்றாக துண்டிக்கப் போவதாக சற்று முன் உத்தியோக புர்வ அறிவிப்பு..!!! 18....

கலீபா அபுபக்கர் (ரழி)

கலீபா அபுபக்கர் (ரழி) அவர்களுக்கும் ஷீஆக்களின் ஜந்து இமாம்களுக்கமிடையில் என்ன உறவு..??  ஷீஆக்கள் என்றாலே ஸகாபாக்களை தூசுபவர்கள், ஏச...

தமிழ் பேசும் ஷீஆ மதத்தவர்களின் வெளியீடுகள்.

தமிழ் பேசும் ஷீஆ மதத்தவர்களின் வெளியீடுகள்.  உலகில் முஸ்லிம்கள் வாழும் அனைத்து இடங்களலும் ஷீஆ மத பிரச்சாரம்  வேகம் காணுகிறது. தமது வழி...