ஏமாறாதே! அறிவுக்கு விடுதலை கொடு…!

ஏமாறாதே! அறிவுக்கு விடுதலை கொடு …! அறிஞர் இப்னு தைமியா அந்த ஷீயாக்களை கடுமையான காபிர்கள் என்று கூறியது நியாயமானதே. -மொழிமாற்ற...

சில சலுகைகளுக்காக ஈமானை இழந்து விடாமல் பாதுகாப்போம்.

சில சலுகைகளுக்காக ஈமானை இழந்து விடாமல் பாதுகாப்போம். 02.03.2016 இலங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாற்றில் ஷீஆ மத எதிர்ப் பிரச்சாரம் மிக வேகம...