ஜெயந்தியா,ரிதிதென்னயில் ஷியா காபிர்களின்  ஆதிக்கம். (மக்களை விளிப்பூட்ட ஷீயா காபிர்களை இனம்காட்டுகிறேம்.)

17.01.2016

மீராவோடையில் இடம் பெற்ற ஷியாக்களுக்கு எதிரான மாநாட்டில் மூக்குடைந்த ஷியா காபிர்கள் பொலிஸ் நிலையத்தில் முறைப்பாடு செய்து அதிலும் மூக்குடைந்தனர்.

பொலிஸ் நிலையத்தில் சில உலமாக்கள் ஜெயந்தியா கிராமத்தில் இருந்து வந்து ஷியாக்களுக்கு எதிராக பொலிஸாருடன் பேசினர். இதனை தாங்க முடியாத ஷியா மதத்தினர் ஜெயந்தியாவில் தய்க்கா பள்ளிவாயலினுல் நுழைந்து சொத்துக்களை அழித்து அட்டூளியம் செய்தனர்.


மேலும் வழமை போன்று உலமாக்களுக்கு எதிராக ஷியா மதத்தவர்கள் பொய்யான துண்டு பிரசுரத்தை ஜெயந்தியா,ரிதிதென்ன வீதிகளில் எரிந்திருந்தனர்.

இதனை அறிந்த உலமாக்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை ஜெயந்தியாவில் ஜூம்மாவிலும் மேலும் ஜும்மா முடிந்ததும் சில மணிநேரம் ஷியாக்காபிர்கள் மற்றும் அவர்களது கொள்கை பற்றியும் மக்களுக்கு விளக்கமளித்தனர். இதில் பெரும் திரலான மக்களும் கலந்து கொண்டனர்..

ஷியாக்களது ஒவ்வொரு முயற்சியும் பாரிய தோல்வியடைந்து வருகின்றது.
இந்நிலையில் ஜெயந்தியா,ரிதிதென்ன பகுதியில் உள்ள ஷியாக்களை இனம் காட்ட வேண்டிய தேவை எமக்கிருக்கிறது.

1.சனூஸ் (மன்பாயி) ரிதிதென்ன
2.ஹலிம் (மன்பாயி) ரிதிதென்ன (சனூஸ் ஷியா காபிருடைய தங்கச்சியின் கணவன்)
3.றிஸ்வி (வாழைச்சேனையை சேர்ந்தவன் இப்போது ( ரிதிதென்ன) திருமணம் செய்தவன்)(சனூஸ் ஷியா காபிருடைய தங்கச்சியின் கணவன்)
4.அஜ்மிர் (மன்பாயி) ரிதிதென்ன
5.ஜஸீம் ஆசிரியர் ஓட்டமாவடி (ஜெந்தியாவில் தரம் 5 ஆசிரியர்)

ஜஸீம் ஆசிரியர் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுடன் அதிக தொடர்புடையவன். பொது சேவை, மாணவர்களுக்கான உதவி மூலம் சமூகத்தில் ஓர் நன்மதிப்பை எடுக்க முயற்சிக்கின்றார்.

அன்பு சமூகமே இவர்களது அற்ப உதவிக்காகவும் காசுக்காகவும் ஈமானை இழந்துவிடாதீர்கள்.

அவர்களை சமூகத்தில் அங்கிகரித்தால் நாளை எம் சமூகம் ஷியா நஞ்சை சுமந்து நரகின் எரிகட்டைகளாக மாரிவிடும்.

விபச்சாரமும் நடிப்பும் ஷியா காபிர்களது மதக்கொள்கை. இந்த கொள்கையிலிருந்து உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும்  பாதுகாக்க ஷியாக்களை இனம் கண்டு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்..

நன்றி  (ஷீயாக்களை படிப்போம்)
ஈமெயல் மூலம் கிடைக்கப்பெற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டசெய்தி

Post a Comment