கொள்கையில் யூதர்களுடன் உடன்படும் ஷீஆ காபிர்கள் ( ராபிழாக்கள் ) 

08-01-20161: யூதர்கள் : ஆட்சி தாவூத் (அலை ) அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கு மாத்திரமே உரியது
* ஷீஆக்கள் : இமாமத் எனும் தலைமைத்துவ அதிகாரம் அலி (ரலி ) அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமே உரியது

2: யூதர்கள் : வாள் இறங்கும் வரையும் ,  மஸீஹ் எனும் தஜ்ஜால் இவ்வுலகிற்கு வெளியாகும் வரையும் இறைப் பாதையில் போர் புரிதல் என்பது கிடையாது
* ஷீஆக்கள் : வானில் அழைக்கும் ஓர்  அழைப்பாளர்  அழைக்கும் வரையும் , அவர்கள் எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் மஹ்தி என்பவர் வெளியாகும் வரையும் இறைப் பாதையி போர் புரிதல் என்பது கிடையாது .
( இவர்கள் கூறும் மஹ்தி என்பவர் முஸ்லிம்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் அந்த உண்மையான மஹ்தி அலைஹிஸ்ஸலாம் அல்ல ) 

3: யூதர்கள் : இவர்கள் தவ்ராத் வேதத்தை மாற்றி திரிவுபடுத்தினர்

* ஷீஆக்கள் : இவர்கள்  அல் குர்ஆன் மாற்றப்பட்டு திரிவுபடுத்தபட்டுள்ளது என வாதாடினர்

4: யூதர்கள் : இவர்கள் மர்யம் அலைஹஸ்ஸலாம் அவர்களை விபச்சாரி என இட்டுக்கட்டி தூற்றினர்
* ஷீஆக்கள் : இவர்கள் , அல் குர்ஆனில் அபாண்டம் , இட்டுக்கட்டிலிருந்து தூய்மையாக்கப்பட்டவர் என்று நன்மாராயம் கூறப்பட்ட 
முஃமீன்களின் தாய் ,நபியின் மனைவி அன்னை ஆயிஷா (ரலி ) அவர்கள் விபச்சாரி என அவதூறு கூறி இட்டுக் கட்டி தூற்றினர் .


அரபியில் : கனாதுஸ் ஸபா அல் பழாஇய்யா 
தமிழாக்கம் : அ(z) ஸ்ஹான் ஹனீபா 
08/01 /2016

Post a Comment