நேர்காணலில் கானலாய்ப் போன தகிய்யா சிந்தனை.

நேர்காணலில் கானலாய்ப் போன தகிய்யா சிந்தனை. மௌலவி இஸ்ஹாகின் நேர்காணல் ஒரு பார்வை. கடந்த இருதினங்களுக்கு முன்பாக மீராவோடையில...

ஷீஆ மதம் குறித்து அகில இலங்கை ஜம்மியதுல் உலமாவின் பத்வாவுக்கு...

ஷீஆ மதம் குறித்து அகில இலங்கை ஜம்மியதுல் உலமாவின் பத்வாவுக்கு... தடையாக இருப்பவர்கள் யார்..??? நேற்றைய மீராவோடை ஜும்ஆ பள்ளிவாயல், மற...

இலங்கையில் ஷீஆ மத விதைப்பின் பின்னனியில் மீராவோடை மன்பஉல் ஹுதா அறபுக் கல்லூரி

இலங்கையில் ஷீஆ மத விதைப்பின் பின்னனியில் மீராவோடை மன்பஉல் ஹுதா அறபுக் கல்லூரி இணைந்து அறிவித்தது கல்குடா ஜம்மியதுல் உலமா, மீராவோடை ஜும்ஆ...

ஷீஆ மதத்தினரின் 40ம் நாள் திருவிழா...??

ஷீஆ மதத்தினரின் 40ம் நாள் திருவிழா...?? கர்பலாவை மிஞ்சிடும் அகோரம். 05.12.2015 இஸ்லாத்தையும் அதன் தூய வரலாற்றையும் மாசுபடுத்திய ...