மூச்சித் திணரும் ஷீஆ மூடர்கள்.

மூச்சித் திணரும் ஷீஆ மூடர்கள். 30-11-2015 யூத மதத்தின் அடியொட்டி தன்னை வளர்த்துக் ... கொண்டு இஸ்லாமிய உலகை துவம்சம் செய்து ஈம...

ஷீஆக்களே உங்களைத் தான்...

ஷீஆக்களே உங்களைத் தான்.. . என் கேள்விகளுக்கு உங்களால் முடியுமானால், கொள்கையில் உண்மையாளர்களாக இருந்தால், சத்தியவான்களாக இருந்...

அன்னை ஆயிஷா (ரழி) பற்றிய ஷீஆ மதத்தவர்களின் வீடியோ... தமிழில்

அன்னை ஆயிஷா (ரழி) பற்றிய ஷீஆ மதத்தவர்களின் வீடியோ... தமிழில் சித்தீக் எனும் உண்மையாளரின் அன்பு மகள் பெருமானார் நபி (ஸல்) அ...

கல்குடாவில் ஷீஆக்களின் அட்டகாசம் அதிகரிப்பு

கல்குடாவில் ஷீஆக்களின் அட்டகாசம் அதிகரிப்பு: அவதானம் தேவை- கல்குடா உலமா சபை ( கல்குடா பிரதேசத்திலுள்ள சகல பள்ளிவாயல்களிலும் ஒலிப...

ஷீஆத் துரோகிகளும் சிலுவை ஆக்கிரமிப்பாளர்களும்

ஷீஆத் துரோகிகளும் சிலுவை ஆக்கிரமிப்பாளர்களும் ஐரோப்பாவில் இருந்து சிலுவை ஆக்கிரமிப்புப் படையினர் கிழக்குலகை நோக்கி ...