அலவி ஷீஆக்களை துவம்சம் செய்த இமாம் இப்னு தைமியா

21.10.2015
-அஷ்ஷேக் ஹாதில் ஹக் அப்பாஸி

"நூஸைரிய்யாக்கள்சிரியாவின் அராஜகக்காரர்கள், பிரான்ஸியர்கள் அவர்களுக்கு வைத்த பெயர் அலவிய்யாக்கள்" எனும் ஒரு பிரபலமான நூல் இமாம் இப்னு தைமியா அவர்களுக்குண்டு, ஷீஆக்களை கிட்டவும் எடுத்துவிடாதீர்கள் என்பதுதான் ஒட்டுமொத்த நூலின் சுருக்கமும் சாரமும். இன் நூல் சிறிதாக இருப்பினும் ஷீஆக்கள் குறித்து ரொம்ப சுவாரஷ்யமாக கொட்டித் தீர்த்திருக்கிறார் இமாம் இப்னு தைமியா ரஹிமஹுல்லாஹ். ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் ஷீஆக்களுக்கு பலமான பன்ச் குடுப்பது போல் உள்ளது, தோலுரித்து வெழுத்து உரித்து நார் எடுத்து விடுவதில் இமாம் இப்னு தைமியா அவர்களை விஞ்சிவிட யாரும் இருக்க முடியாது. இன் நூலை முழுவதுமாக மொழிபெயர்க்கா விட்டாலும் ஷீஆக்கள் குறித்து அவர் கூறும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வரிகளை மட்டும் தேர்வு செய்து ஒரு சில குறிப்புக்களை இங்கே எழுதுகிறேன்

1- ஷீஆக்கள் யெஹூதி நஸாராக்களை விட பொல்லாத காபிர்கள் இல்லை இல்லை முஷ்ரிகுகளை விட படு மோசமானவர்கள் (பக்கம் 12)

2-இந்த உம்மத்தின் மீது இந்த ஷீஆக்கள் செய்யும் அட்டூழியம் பிரன்சுக்கார காபிர்கள் தாத்தாரி காபிர்களை விட கொடியது கெட்டது (பக்கம் 12)

3- ஏதாவது ஒரு இடத்தில் ஷீஆக்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்து விட்டால் அங்கே வாழும் முஸ்லிம்களின் இரத்தங்கள்தான் ஓட்டப்படும் (பக்கம் 14)

4-ஹிந்து தேசத்து பராஹினா முஷ்ரிகுகளை விட கொடியவர்கள் இவர்கள் (பக்கம் 14)

5- ஷீஆக்களுக்கு தாங்க முடியாத முஸீபத் முஸ்லீம்கள் ஷாம் பகுதியை வெற்றி கொள்வது , ஷீஆக்களுக்கு தாங்க முடியாத முஸீபத் முஸ்லீம்கள் ஷாமில் கிறுஸ்த்தவர்களை வெற்றி கொண்டது , ஷீஆக்களுக்கு தாங்க முடியாத முஸீபத் முஸ்லிம்கள் தாத்தாரிகளை வெற்றிகொண்டது, ஷீஆக்களுக்கு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டமே முஸ்லிம்கள் தோற்றால்தான் (பக்கம் 15)

6- வெளியே ஷீஆ நடிப்பு உள்ளே தெட்டத்தெளிவான குப்ரு (பக்கம் 18)
7-இவனுகள் சில நேரம் இயற்கை வாத நாத்திகர்கள் போலவும் , இறையியல் வாதிகள் போலவும் பல்ஸபா பேசுவானுகள் , சில நேரம் பார்த்தால் நெருப்பு வணங்கிகள் மஜூஸிகள் போல பேசுவானுகள் , அதோடு சேர்த்து ஷீஆத்தனத்தையும் கலந்துவிடுவானுகள் (பக்கம் 18)

8- ஷீஆக்களின் பாத்திலானது முஸ்லிம்களில் சிலர் மீதும் அதன் வாசம் பட்டு ரொம்ப தந்திரமா பிரபல்யம் அடைந்து அவர்களது எழுத்திலும் கலந்து விடும் (பக்கம் 19)

9- ஷீஆக்காரனுகள் தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கூட்டு வைத்துக்கொள்வானுகள் , கண் ஜாடையாலும் செய்கையாலும் பேசிக்கொள்ள தங்களுக்குள்ளேயே ஒரு மொழியையும் வைத்துக்கொள்வானுகள் (பக்கம் 20)

10-இவர்களை திருமணம் செய்வதும் ஹராம் , திருமணம் கேட்டுப்போவதும் ஹராம் ,இவர்களில் பெண்களை திருமணம் செய்வதும் ஹராம் , இவர்கள் அறுத்ததை சாப்பிடுவதும் ஹராம் (பக்கம் 21)

11-இவர்கள் பாவிக்கும் சட்டி பானைகள் , உடுப்புக்கள் எல்லாம் மஜூஸி நெருப்பு வணங்கிகளின் சட்டி பானைகள் உடுப்புக்களுக்கு சமமானவை (பக்கம் 22)

12-மிகச்செரியான கருத்தின் படி இவர்களது சட்டி பானைகளை நன்கு கழுவிய பின்னர்தான் பாவிக்க வேண்டும் (பக்கம் 21)

13- முஸ்லிம்களின் படைகளிலும் கணவாய்களிலும் இவர்களை உதவிக்காக வைத்திருப்பது பெரும் பாவங்களில் ஒன்றாகும் , ஏனனில் இவ்வாறு வைத்துக்கொள்வது நரியை ஆடு மேய்க்க விடுவதற்கு சமன் (பக்கம் 22)

14- முஸ்லிம்களை காபிர்களிடம் பிடித்துக்கொடுப்பதில் ஒன்னா நம்பர் ஷீஆக்கள்தான் (பக்கம் 25)

15- இவர்களோடு போரிடுவது கடமைகளிலேயே மிக உச்சத்திலுள்ளதாகும் 29)

வெறும் 31 பக்கங்கள் கொண்ட நூலில் உள்ள சில எடுத்துக்காட்டுகள்தான் இவை , முழுவதுமாக வாசித்தால் குறை இல்லாம் நிறப்பமாக இன்னும் பெற முடியும்.


Post a Comment