1986ல் ஹாஜிகளைக் கொலை செய்ய ஷீஆக் கயவர்கள் எடுத்த முயற்சி

(வீடியே இணைப்பு)


1986ம் ஆண்டில் ஈரானில் இருந்து ஹஜ்ஜுக்கு வந்த ஹாஜிகளிடம் அதிக சக்தி வாய்ந்த வெடி மருந்துகளை அனுப்பி மக்காவில் உள்ள ஹாஜிகளைக் கொலை செய்ய ஷீஆக் கயவர்கள் எடுத்த முயற்சியை அல்லாஹ் பாதுகாத்தான்.
சுமார் 150 கிலோ கிராம் அதி சக்தி வாய்ந்த வெடிமருந்துகள் ஈரானில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன.
அது தொடர்பான காணொழியே இது. ஷீஆக்கள் இஸ்லாத்தில் எதிரிகள் தான் என்பதை நம்ப இதைவிட சான்றுகள் வேண்டுமா...???

https://www.youtube.com/watch?v=miU-2WSTypo 


Post a Comment