ஈரான் ஈனப்பிரவிகளின் குரோதத்தனம்...!!! அபுலுஃலுஃ அல்மஜீஸியின் சவத்தை புஜை செய்யும் ஈனர்கள்..!!! (படங்கள்,வீடியே இணைப்பு) 

05-09-2015

இஸ்லாமிய வரலாற்றின் இரண்டாம் கலீபா உமர் பின் கத்தாப் ரழி அவர்களை கொலை செய்த நெருப்பு வணங்கி அபுலுஹ்லுஹா எனும் கொடியவணின் கபரை வருடம் தோரும் உமர் ரழி அவர்கள் ஸஹீதான அந்நாளில் கூத்தும் கும்மாலமுமாக கொண்டடுகிறார்கள் ஈரானிய ஷீஆ ஈனர்கள். 

கலீபா எமர் ரிழி மீது தாங்கள் கொண்ட காற்புணர்வை கக்கும் நிகழ்வே இது.. 

ஈரானில் அபுலுஃலுஃ அல்மஜீசியின் நாபகார்த்த கோயிலுக்கு செல்லும் துழைவாயல்

அவனது கபுர்.... 


அங்கு சுவர்களின் எழுதப்பட்டிருக்கும் குப்ரியத்தான வார்தைகளும், ஸஹாபாக்களை இழிவு படுத்தும் சுவடெட்டிகளும் 


https://www.youtube.com/watch?v=Y0A6vpi23Qw 

இதோ அத்த கபுரை ஈரானிய ஷீஆ மத ஈப்பிரவிகள் கொண்டாடும் வீடியோ காட்சி

Post a Comment