"மினாவின் உயிர்ச்சேதம்” தீமூட்டும் ஈரானும் ஒத்தூதும் இக்வானும்

"மினாவின் உயிர்ச்சேதம் ” தீமூட்டும் ஈரானும் ஒத்தூதும் இக்வானும் Post by mujahidsrilanki 29-09-2015 இந்தக் கட்டுரை ஷீஆக்...

1986ல் ஹாஜிகளைக் கொலை செய்ய ஷீஆக் கயவர்கள் எடுத்த முயற்சி

1986ல்  ஹாஜிகளைக் கொலை செய்ய ஷீஆக் கயவர்கள் எடுத்த முயற்சி (வீடியே இணைப்பு) شيعة ايران ومحاولة تفجير الحرم المكي على الحجاج سنة 1986م ...

குற்றவாளிக்_கூண்டில்_நிறுத்தப்பட்டு_தண்டிக்கப்பட_வேண்டியவர்கள்_வழிகெட்ட ராபிழாக்களே.

குற்றவாளிக் _ கூண்டில் _ நிறுத்தப்பட்டு _ தண்டிக்கப்பட _ வேண்டியவர்கள் _ வழிகெட்ட  ராபிழாக்களே . 300 ஈரானியர்கள் சட்டத்திற்கு மாற்றம...

சொந்த நாட்டு தலை நகரை ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்ண துப்பில்லாத ஷீஆ காரன் சொந்த நாட்டு தலை நகரை ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்...

ஷீஆக்களும் ஹஜ் வண்முறைகளும் 25/09/2015 வரலாற்று நெடுகிலும் வழிகெட்ட ஷீஆக்கள் ஹஜ் காலத்தில் ஹரத்தின் புணிதத்தைக் கெடுக்கும்...

மினாவில் ஏற்பட்ட அனர்த்தம் யார் காரனம் ?? 23/09/2015 இன்று மினாவில் ஏற்பட்ட அனர்தத்துக்கும் அதைத் தொடர்ந்து 700 க்கும் அதிகம...

கல்குடாவில் பரவி வரும் ஷீயா விஷமும் – பணிவான வேண்டுகோளும் 04-02-2013 ம்திகதி எமது முடக்கப்பட்ட  இணையதளமான கல்குடா தஃவாவில் அதன் ஆசி...