அடி முட்டாள்களுக்கு மட்டும் தான் ஷியா மதத்தில் இடம்: 
ஈரானிய ஷியாக்கள் இறந்த ஒருவர் உயிருடன் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு அவரின் புகைப்படத்தை சட்ட சபையில் வைத்து அந்த புகைப்படம் பேசும் பொது தாகம் ஏற்பட்டால் அதை தணிக்க தண்ணீரும் வைத்து ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தும் காட்சி, காண கிடைக்காத அறிய கட்சி தான்....

Post a Comment