ஷீஆ மதத்தினர்கள் எப்படி நோன்பு நோற்றார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?ஷீஆ மத போதகர் ஆயதுல்லாஹ் கூறுகின்றார் நோன்பு நோற்று கொண்டு இருக்கும் நிலையில் ஒருவருக்கு தாகம் ஏற்பட்டால், அவர் தண்ணீர் அருந்தி கொள்ளலாம். அது அவரின் நோன்பை முறிக்காது.
“با استناد به موثقه عمار و روايت مفضل ابن عمر از امام صادق(ع) كه در باب ١٦ وسائل الشيعه از ابواب “من يصح منه الصوم” آمده است، كساني كه روزه مي گيرند ولي تاب و تحمل تشنگي را ندارند، فقط به اندازه اي كه جلوي تشنگي شان را بگيرد مي توانند آب بنوشند و در اين حالت روزه شان باطل نبوده و قضا هم ندارد.”

Post a Comment