அமீர் அல் மூமினின் உமர் இப்ன் கத்தாப்(ரலி) அவர்களை விபச்சாரதில் பிறந்தவர் என்று வாய்க்கு வந்தபடி வாந்தி எடுத்து வைத்து இருகின்றார்கள் சைத்தானிய ஷியாக்கள்


அல்லாஹ்வின் சாபம் இந்த ஷியாக்கள் மீது உண்டாகட்டும், அமீர் அல் மூமினின் உமர் இப்ன் கத்தாப்(ரலி) அவர்களை விபச்சாரதில் பிறந்தவர் என்று வாய்க்கு வந்தபடி வாந்தி எடுத்து வைத்து இருகின்றார்கள் சைத்தானிய ஷியாக்கள்: 

ஹசன் இப்ன் சுலைமான் அல்-ஹில்லி(அல்லாஹ்வின் சாபம் இவன் மீது உண்டாகட்டும் ) தனது நூல் "அல்-முஹ்தாடார் " (பக்102)இல் கூறுகின்றான்:

وقد اجمعت الشيعة الامامية على انه ولد زنا...

"ஷியாக்களும் ஒட்டுமொத்தமாக ஒருமித்த கருத்தில் இருகின்றார்கள் உமர்(ரலி) அவர்கள் விபச்சாரதில் பிறந்தார் என்று''.

அல்லாஹ்வின் சாபம் ஷியாக்கள் மீது உண்டாகட்டும், ஷியாக்கள் உமர்(ரலி) அவர்களை விமர்சிக்கும் முன் தங்களில் பிறப்பை பரிசோதித்துகொள்ளட்டும், ஏன் என்றால் நபி(ஸல்) அவர்கள் தடுத்த முத்தா திருமணத்தை ஆதரித்து, அதை செய்து கொள்ளும் ஷியாக்கள் அந்த முத்தா திருமணதில் பிறந்து இருந்தால்!! கண்டிப்பாக விபசாரத்தில் பிறந்தவனாக தான் அந்த ஷியா கருதபடுவன்.

ஷியாக்கள் உமர்(ரலி) அவர்களை கண்டு ஓடும் சைத்தான்கள்.

இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ... ''என் உயிரைத் தன் கையில் வைத்திருப்பவன் மீது சத்தியமாக! (உமரே!) நீங்கள் ஒரு பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கையில் உங்களை ஷைத்தான் கண்டால் உங்களுடைய பாதையல்லாத வேறொரு பாதையில் தான் அவன் செல்வான்" (ஆதாரம்; ஸஹிஹ் புஹாரி எண் 3294).

Post a Comment