ஷீஆக்களைப்பற்றி இமாம்களின் கூற்றுக்கள் ???!!!


* இப்போது நமது கைவசம் இருக்கும் குர்ஆனை மறுப்பவர்கள் சியாக்கள்,
* அலி(ரலி)அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நுபுவ்வத்தை தவருதலாக ஜிப்ரீல்(அலை)முஹம்மதுக்கு கொடுத்துவிட்டதாக சொல்வது சியாக்கள்.
* நபி முஹம்மத்(ஸல்) அவர்களும் நரகத்துக்குச்செல்வார் என்று சொல்வதும் சியாக்கள்.
* ஆயிசா (ரலி)நாயகியை உம்மஹாதுல் முமினீனை வேசி என்றும் காபிர் என்றும் நரகவாசி என்றும் சொல்வது சியாக்கள்.

* நபி(ஸல்)அவர்களின் அருமைத்தோழர்...களை இஸ்லாம் மார்க்கத்தை எங்களுக்கும் உலகுக்கும் கொண்டு போய்ச்சேர்த்த ஸஹாபாக்களை காபிராகிவிட்டார்களென்றும் அவர்கள் நரகவசிகள் என்றும் சொல்பவர்கள் சியாக்கள்.
* நபி(ஸல்)அவர்கள் சொல்லித்தராத விதம் கல்லின்மேல் வணங்குவதும் பூமி நஜீஸாகிவிட்டதாக சொல்வதும் சியாக்கள்.
* "முத்ஆ" என்ற விபச்சார செயலை செய்துவிட்டு அது இஸ்லாத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி புனிதமான இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்கு ஒரு கெட்ட அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைத்திருடி அதைத்துண்டுதுண்டாக உடைத்தவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜ் செய்வதற்கு என்று மக்காவுக்கு வந்து ஹரம் பள்ளிக்குள் இறத்தத்தை ஓட்டியதும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜ் செய்வதற்கென்று ஈரானில் இருந்து சில கிழவர்கள் கிழவிகள் கையில் வெடிமருந்தை மக்காவுக்குள் அனுப்பியவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹுஸைன் (ரலி)அவர்களைக்கொள்வதற்கு திட்டம் தீட்டி கொள்ளப்பட்ட பின் தனது தவருக்குப்பிராயச்சித்தமாக மறுமைவரை தலையைப்பிய்த்துக்கொண்டும் தலையை வெட்டிக்கொண்டும் அழுபவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* தன்னை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அல்லாஹ்ஙுக்கும் ரஸூலுக்கும் கட்டுப்படாமல் முற்றிலும் மாறுபட்டு செயல்படுகின்ற ஒரே இனம் இந்த சியா இனம்.
* முஸ்லீம்களை அழிப்பதற்காக யஹூதிகள் அன்று கண்டுபிடித்த டெக்நிக்தான் இந்த "சியா" இனம் இவர்களை உறுவாக்கியவர்கள் யஹூதிகள் அதாவது அப்துல்லாபின் ஸபா என்ற யஹூதி காபிர்.

"பன்றிக்குப்பின்னால் போன கன்றும் பீ தின்னும் " என்றது போல் யஹூதிக்குப்பின்னால் போனவன் யாராக இருக்களாம் என்று நாம் அனைவரும் சிந்திக்கக்கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

எனவே முஸ்லீம்களாகிய நாம் இந்த சியாக்கள் பற்றி நன்றாக அறிந்து வைத்துக்கொள்வது மட்டுமின்றி இதுபற்றி மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவேண்டும்.நமது சமுதாயத்தையும் முஸ்லீம்களையும் பாதுகாப்பது எமது பொருப்பு.

யா...அல்லாஹ்,
நம் அனைவரையும் இந்த சியாக்களின் ஊடுறுவலிளிருந்து பாதுகாத்திடுவாயாக...

எங்கள் ஈமானை இன்னும் உறுதியாக்கிடுவாயாக...

மறுமையில் எங்களுக்கு வெற்றியைத்தந்திடுவாயாக...ள் * இப்போது நமது கைவசம் இருக்கும் குர்ஆனை மறுப்பவர்கள் சியாக்கள்,
* அலி(ரலி)அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நுபுவ்வத்தை தவருதலாக ஜிப்ரீல்(அலை)முஹம்மதுக்கு கொடுத்துவிட்டதாக சொல்வது சியாக்கள்.
* நபி முஹம்மத்(ஸல்) அவர்களும் நரகத்துக்குச்செல்வார் என்று சொல்வதும் சியாக்கள்.
* ஆயிசா (ரலி)நாயகியை உம்மஹாதுல் முமினீனை வேசி என்றும் காபிர் என்றும் நரகவாசி என்றும் சொல்வது சியாக்கள்.
* நபி(ஸல்)அவர்களின் அருமைத்தோழர்...களை இஸ்லாம் மார்க்கத்தை எங்களுக்கும் உலகுக்கும் கொண்டு போய்ச்சேர்த்த ஸஹாபாக்களை காபிராகிவிட்டார்களென்றும் அவர்கள் நரகவசிகள் என்றும் சொல்பவர்கள் சியாக்கள்.

* நபி(ஸல்)அவர்கள் சொல்லித்தராத விதம் கல்லின்மேல் வணங்குவதும் பூமி நஜீஸாகிவிட்டதாக சொல்வதும் சியாக்கள்.
* "முத்ஆ" என்ற விபச்சார செயலை செய்துவிட்டு அது இஸ்லாத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி புனிதமான இஸ்லாம் மார்க்கத்துக்கு ஒரு கெட்ட அவப்பெயரை ஏற்படுத்துவதும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைத்திருடி அதைத்துண்டுதுண்டாக உடைத்தவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜ் செய்வதற்கு என்று மக்காவுக்கு வந்து ஹரம் பள்ளிக்குள் இறத்தத்தை ஓட்டியதும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹஜ் செய்வதற்கென்று ஈரானில் இருந்து சில கிழவர்கள் கிழவிகள் கையில் வெடிமருந்தை மக்காவுக்குள் அனுப்பியவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* ஹுஸைன் (ரலி)அவர்களைக்கொள்வதற்கு திட்டம் தீட்டி கொள்ளப்பட்ட பின் தனது தவருக்குப்பிராயச்சித்தமாக மறுமைவரை தலையைப்பிய்த்துக்கொண்டும் தலையை வெட்டிக்கொண்டும் அழுபவர்களும் இந்த சியாக்கள்.
* தன்னை முஸ்லீம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அல்லாஹ்ஙுக்கும் ரஸூலுக்கும் கட்டுப்படாமல் முற்றிலும் மாறுபட்டு செயல்படுகின்ற ஒரே இனம் இந்த சியா இனம்.
* முஸ்லீம்களை அழிப்பதற்காக யஹூதிகள் அன்று கண்டுபிடித்த டெக்நிக்தான் இந்த "சியா" இனம் இவர்களை உறுவாக்கியவர்கள் யஹூதிகள் அதாவது அப்துல்லாபின் ஸபா என்ற யஹூதி காபிர்.

"பன்றிக்குப்பின்னால் போன கன்றும் பீ தின்னும் " என்றது போல் யஹூதிக்குப்பின்னால் போனவன் யாராக இருக்களாம் என்று நாம் அனைவரும் சிந்திக்கக்கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

எனவே முஸ்லீம்களாகிய நாம் இந்த சியாக்கள் பற்றி நன்றாக அறிந்து வைத்துக்கொள்வது மட்டுமின்றி இதுபற்றி மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தவேண்டும்.நமது சமுதாயத்தையும் முஸ்லீம்களையும் பாதுகாப்பது எமது பொருப்பு.

யா...அல்லாஹ்,
நம் அனைவரையும் இந்த சியாக்களின் ஊடுறுவலிளிருந்து பாதுகாத்திடுவாயாக...

எங்கள் ஈமானை இன்னும் உறுதியாக்கிடுவாயாக...

மறுமையில் எங்களுக்கு வெற்றியைத்தந்திடுவாயாக...

Post a Comment