ஷீஆக்களின் மூத்த மத போதகர் காம கொடூரன் குமைனி


காம கொடூரன் குமைனி கூறுகின்றார்:

பெண் சிறுமியிடம் இன்பம் அனுபவிப்பது ஆகுமானது. இருப்பினும் கொஞ்சுதல், முத்தமிடுதல், உறவுக்காக தொடைகளைப் பயன்படுத்துதல் போன்ற வழிகள் ஊடாகவே இன்பம் பெற வேண்டும். உடல் உறவுவைப் பொருத்தமட்டில் சிறுமி அதற்கு சக்தி பெற மாட்டாள். (அதைத் தவிர்க்க வேண்டும்).
குறிப்பு: குமைனி ஈராக்கில் இருக்கும் போது 4-5 வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு சிறுமியை முத்ஆ செய்ததாகவும் இது பற்றி அவரிடம் கேட்ட போது அவர் அளித்த பதில் தான் இது.

Post a Comment