இவர்கள் யார் என்று தெரிகிறதா இவர்கள் தான் ஜனவரி மாதம் ஷீயா கொள்கைனை வளர்ப்பதர்க்காக ஈரான் சென்று வருகை தந்தவர்கள் தற்போது எமது பாமர மக்களை வலிகெடுத்துக்கொண்டுஉள்ளார்கள் இவர்களிடம் அவதானமாக பழகுங்கள்
எமது கல்குடா தாய்மார்களின் வைர்ரில் நல்லபடியாக பிறந்து வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இவர்கள் ஏன் இப்படி ஆகவேண்டும் என்னவர்ருக்காக எமது மார்க்கத்தை விற்க வேண்டும் யூதர்களுக்கு
எல்லாம் உழைக்க வலி தெரியாது பணத்துக்காகவும் பொன்னுக்காகவும் எமது மார்க்கத்தை விற்பனை செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இவர்களிடம் இருந்து எமது மக்களை அல்லாஹ்தான் பாதுகாக்கணும்

Post a Comment