இதோ பாருங்கள் யூதனையும் யூதனின் தத்துப்பிள்ளை ஷியாக்களையும் !
============================================================அப்படியே யூத மார்க்கத்தின் பிரதியே ஷியாக்கள் என்போம்

முதஹா விபச்சார வாடகை திருமணம் ...

முனாபிக் தக்கியா வேடம் 
வருடா வருடம் கொலைவெறி பண்டிகை 
கபுறு முட்டி 
கத்தம் 
கந்தூரி 
தேரு திருவிழா 
சந்தன கூடு 
தட்டு தாயத்து எளவு என்று அனைத்தும் இஸ்லாத்தை சீர்குலைக்க திட்டம் தீட்டி நுழைத்ததே

Post a Comment