கல்குடா வாழ் முஸ்லிம்களின் ஈமானை காவு கொள்ள துடிக்கும் ஷீஆவிஷமிகள் பற்றிய எச்சரிக்கை துண்டு பிரசுரம் இது!!!!! 

வாழைச்சேனை வாழ் முஸ்லிம் சமூகத்தின் ஈமானிய பலத்தை தட்டியழுப்ப எமது இந்த அடையாளப்படுத்தல் சாதுவாய் அமையும் என நம்புகிறேம்...
 இன்ஸா அல்லாஹ்

இஸ்லாத்தை அழிக்க வந்த இவ்விஷமிகள் குறித்த எச்சரிக்கை ஒவ்வெரு முஸ்லிம்மிடமும் இருப்பது காலத்தின் மிகக்கட்டாயங்களில் உள்ளதாயிற்று.....  

Post a Comment