கல்குடா வாழ் இஸ்லாமிய நெஞ்சங்களே......!!!!!

இஸ்லாம் இயற்கை மார்க்கம் , உலக மக்களின் மார்க்கம் அதன் தனித்துவத்தை சிதைத்திட பல சதிமானங்கள் அதன் தோற்றம் தொடக்கம் இன்று வரை இருந்து கொண்டே ...

எச்சரிக்கை!... இலங்கையில் ஷீஆக்கள் இவ்வாறுதான் ஊடுறுவுகின்றனர்

 இலங்கையில்  ஷீஆ மத விதைப்பானது ஒழுங்குபடுத்தல் , ஒழுங்கமைத்தல் , திட்டமிடல் , நடைமுறைப் படுத்தல் எனும் நிர்வாக ஒழுங்கில் விதைக்கப்படுகின்றத...

ஷீஆக்களின் ஊற்றுக்கண்- மீராவோடை மன்பஉல் ஹுதா(?)

மன்பஉல் ஹுதா அரபுக் கல்லூரி  -ஓட்டமாவடி , மீராவோடை- 1986 களில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் , கல்குடா தேர்தல் தொகுதி , ஓட்டமாவடி , மீராவோடை பிரதேச...